Logbord > TÁMOP-2.1.3. B-12/1-2

TÁMOP-2.1.3. B-12/1-2

Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások

számára – TÁMOP-2.1.3. B-12/1-2
 
 Pályázók köre:
·           Jogi személyiségü vállalkozások
·           Jogi személyiség nélküli vállalkozás kivéve a külföldi székhelyü vállalkozás fióktelepe
·           Nonprofit gazdasági társaság
Alapvetö cél:
A konstrukció célja, hogy a munkaerö versenyképességének, az  alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlödéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.
Támogatható tevékenységek köre:
·           szakmai képzések
·           idegen nyelvi képzések
·           a vállalkozás müködésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintü munkavégzését eredményezi
·           számítástechnikai, informatikai képzések

Elszámolható költségek köre:
·           A képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat, bizonyítvány kiállítás díját). max. 450.000 Ft/Fö, valamint 3.000 Ft/óra/fö.
·           A képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei (maximum a projekt összköltségének 5 %-a).
·           A képzésben részt vevö munkavállaló személyi jellegü költségei személyenként legfeljebb a minimálbér ötszöröséig. Az egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított – bérköltség a képzés óraszámával megegyezö idöre, arányosítva számolható el.
·           1 fö projektmenedzser, illetve 1 fö pénzügyi vezetö bér-, és az ahhoz kapcsolódó járulék költsége (maximum a projekt összköltségének 12%-a).
·           elökészítés költségeként kizárólag közbeszerzési eljárás költsége számolható el, a projekt összköltségének maximum 2%-áig
·           tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 2%-ig tervezhetök
·           az elkülönített, a támogatás fogadására szolgáló bankszámla számlanyitási és számlavezetési díja, valamint tranzakköltségei legfeljebb havi 10.000 Ft-ig számolható el.
Támogatás mértéke:
·           A támogatási intenzitás mértéke csekély összegü támogatás esetén 100%!
Támogatás összege:
·           Minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Fenntartási kötelezettség:
·           A vállalkozás köteles a képzésben részt vevök 60 %-át a projekt megvalósítási idöszak idötartamának megfelelö ideig tovább foglalkoztatni.
Forrás összege:
·           Közép-magyarországi régióban 300 millió Ft, konvergencia régiókban 6 milliárd Ft.
A pályázatok benyújtása 2012.04.01-töl lehetséges, az elbírálás folyamatos!