Logbord > TÁMOP 2.1.3. A-12/1-2

TÁMOP 2.1.3. A-12/1-2

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára – TÁMOP-2.1.3. A-12/1-2
 
 Pályázók köre:
·                Jogi személyiségü vállalkozások
·                Jogi személyiség nélküli vállalkozás kivéve a külföldi székhelyü vállalkozás fióktelepe
·                Nonprofit gazdasági társaság
Alapvetö cél:
A konstrukció célja, hogy a munkaerö versenyképességének, az  alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlödéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.
Támogatható tevékenységek köre:
·                szakmai képzések
·                idegen nyelvi képzések
·                a vállalkozás müködésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintü munkavégzését eredményezi
·                számítástechnikai, informatikai képzések
Elszámolható költségek köre:
·                A képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat, bizonyítvány kiállítás díját). max. 450.000 Ft/Fö, valamint 3.000 ft/fö súlyozott átlagos óradíj.
·                A képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei (maximum a projekt összköltségének 5 %-a).
·                A képzésben részt vevö munkavállaló személyi jellegü költségei személyenként legfeljebb a minimálbér ötszöröséig. Az egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított – bérköltség a képzés óraszámával megegyezö idöre, arányosítva számolható el.
·                elökészítés költségeként kizárólag közbeszerzési eljárás költsége számolható el, a projekt összköltségének maximum 2%-áig
·                tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 2%-ig tervezhetök
·                az elkülönített, a támogatás fogadására szolgáló bankszámla számlanyitási és számlavezetési díja, valamint tranzakköltségei legfeljebb havi 10.000 Ft-ig számolható el.
Támogatás mértéke:
·                A támogatási intenzitás mértéke csekély összegü támogatás esetén 100%!
Támogatás összege:
·                10 millió Ft. Az elnyerhetö támogatás alsó határára nincs korlátozás.
Fenntartási kötelezettség:
·                Jelen konstrukció keretében NINCS foglalkoztatási kötelezettség.
Forrás összege:
·                Közép-magyarországi régióban 300 millió Ft, konvergencia régiókban 6 milliárd Ft.
A pályázatok benyújtása 2012.04.01-töl lehetséges, az elbírálás folyamatos!